Rinasi?!


Rinasi?!

Pikëtakimi Juaj me dhimbjen dyshe. E para me lotët e dashurisë për të afërmit, e dyta çmimet e biletave që Ju rrjepin akoma.

Ne jemi mbushësit e arkës së shtetit