RIMA PREJ BORE


Ahmet Prençi

E paqtë, e butë, e lehtë, e pafajshme

Mbuloi mëkatet në mal e në fushë,

Në borë s’ka frikë, mbi borë s’ka pritje,