HARRESA ASHT THEMELI I “RILINDJES” DERI KUR KY TURP ?!


Nga Fritz RADOVANI:
DR. FEDERIK SHIROKA

(1907 – 1955)

EUROPA E NJOHU: “MJEKU ME DUER T’ARTA”.

M U E J SHTATOR 2 0 2 1 : K u j t o j m ë ...