BUZA JOTE


Hiqmet Mehmetaj

Si një lulëkuqe Buza kuqëlon, Ëndrra çmendarake Për natë të kërkon...

Tok me ëndërrimin Digjet zemra shpuzë, Unë aty qëndroj Trëndafil mbi buzë .

H. Mehmetaj