top of page

Akullore - Ice Cream


SHQIP - ALBANIAN


Akullore

Nga Fatmir Terziu


Me mblatim, erdhe nga ajri i mëngjesit të bardhë

rrezja e këputur nga filizat e artë të Diellit

shpurpurisja endacake e dufit të flladit behar

e butë dhe topolake, me sytë si të qiellit.


Trupin verdhacakë të vizuar kuadraturë me majë

në konin e ngushtë mbi shtatin e shkruar me mall

trazim i ëmbël e gjendjes tënde, të përpin, pa fjalë

mbi majë të gjuhës lëpihesh, tretesh si në përrallë.


O trupth i lazdruar, sakrifica jote është e vërtetë

akull i shtrirë në gojën afsh rrëshqet si në mermer

lançimi i bukurisë sate gjithnjë trazon një poet

lakmiqare e shpirtit që shkëlqen edhe në ferr.


Dhe mbete e njomë. O dashuri, dhe freski, dhe ëmbëlsi

ngrijnë lëngjet në sytë zjarr si boja në një fletore

e dashur e të gjithëve dhe mbretëreshë në zagushi,

nga agimet u gatove e ftohtë e mbete Akullore.


ANGLISHT-ENGLISH


Ice Cream

By Fatmir Terziu


With the jelly, it came out of the white morning air

the torn ray from the golden shoots of the Sun.

the wandering sigh of the duhar of the spring breeze

soft and chubby, with sky-like eyes.


Yellowish body lined quadratic with apex

in the narrow cone above the stature written with longing

sweet turmoil of your condition, to swallow, without words

on the tip of the tongue you lick, dissolve like in a fairy tale.


O battered body, your sacrifice is real

ice lying in the mouth heat slides like in marble

the launch of your beauty always upsets a poet

greedy of the soul that shines even in hell.


And it stays moist. O love, and freshness, and sweetness

freeze liquids in fire eyes like ink in a notebook dream

beloved of all and queen in sultriness,

by dawn you were cooked cold and remained Ice Cream.

40 views3 comments

Shkrimet e fundit

fjalaelireloadinggif.gif
bottom of page