(…a plaken baladat?)Dail Terziu "Mjeshter i Madh i Punes" 1934-2020

(…a plaken baladat?)

Fatmir Terziu

…dhé shprazet

e mban një maja e freskët e Shqipërisë së Mesme

pikon një shi i avashëm

në tehun e ndarjes së ndjeshme

koha është kthyer në një pakohë