Thuprat e tregimit dhe lexuesi i thuprave


Thuprat e tregimit dhe lexuesi i thuprave

Fatmir Terziu


Historitë dhe tregimet me fabulën e thuprave të Gjergj Kastriotit Skënderbeut na janë mësuar ne dhe fëmijëve të tjerë më pas me dekada. Dhe për arsye të mirë. Këto janë vepra edukative të letërsisë, shkrimi i të cilave bën më të mirën që të tregojë se bashkimi është një gjë e mirë, dhe se forca dhe progresi vijnë nga bashkimi në një, jo nga parcelizimet, ndarjet, copëtimet, aneksimet. Kjo lloj letërsie mëson lexuesin dhe e zhyt lexuesin nga një kënd tjetër në historitë e tij, gjithashtu arrin me mesazhin e saj edhe të komentojë mbi kushtet shoqërore të kohës.

Por sot, librat e mirë, tregimet dhe krijimtaria e mirë janë nën kërcënim nga lexuesit e këqij, dhe po aq dhe nga mësuesit e këqij. Tani ka një tendencë shqetësuese në arsim për t'u përqëndruar vetëm në aspektin shoqëror të letërsisë