„Swirl Of Words“ edhe shqip
„Swirl Of Words“ edhe shqip


Galeria Hackney gati për të lëshuar librin me poezi ku festojnë komunitetet multikulturore të bashkisë


„Swirl Of Words“ quhet libri dhe përmban 116 poezi nga 94 gjuhë të folura në të gjithë Hackney dhe do të botohen nga galeria PEER, e vendosur në Hoxton Street. Rosa Harvest, Zëvendës Drejtor në PEER tha: “PEER ka seli në Hackney për më shumë se njëzet vjet. Si një organizatë e vogël bamirësie e arteve që punon ngushtë me organizatat lokale dhe njerëzit, ne jemi shumë të vetëdijshëm për diversitetin e pabesueshëm kulturor dhe gjuhësor brenda zonës lokale. "Për shumë arsye, ky u ndje si momenti i përsosur për të festuar këtë diversitet duke mbledhur së bashku një koleksion me poezi që përfaqësojnë gjuhët e folura në bashkinë dhe duke e bërë të disponueshëm falas për përdoruesit e bibliotekës Hackney."