SAVE MY RYAN!

Updated: Feb 1


SAVE MY RYAN!


Lutfi ALIA


Problemi jetësor i njerëzimit është të parandalojë luftërat totale, që të mos përsëriten masakrat masive, si ato qëndodhen në Luftën Idhe Luftën II Botërore. Luftëratnuk mund të shmangen me brutalitetin e forcave superiore, as me gara armatimesh, por mundtë parandalohen me forcën e kulturës dhe të dialogut konstruktiv, si sugjeron përvoja e gjatë dhe e pasur e historisëbotërore. Në vitin 1932, ky problem u trajtua në një letërkëmbim miqësor ndërmjet Albert Einstein dhe Sigmund Freud dhe u botua në librin “Pse lufta?”, libër ky, që për shumë dekada u la në heshtje, ose me saktë qëllimisht u harrua.

Të dy shkencetarët e shquar shprehën mirëkuptim në dy pika themelore në interpretimin e luftës:

1. Qëniet njerëzore janë subjekte të instikteve të konservuara dhe të unifikuara në instinkt