Referancat filozofiko- shkencore , ne “Fjala e lire ”Shekullin e fundit , te gjitha shkencat kane pesuar rritje cilesore. Jane ngushtuar shume diferencat hipotetike te shkaqeve dhe fenomeneve . Keto zbrazesira , me perppara , i pat mbuluar dogma. Shumica e luftrave , kane pasur karakter fetar . Supoerioriteti i shkencave u sanksionua me udhetimet kerkimore nderplanetare, intelegjencen natyrore dhe shkollat robotike . Aktuali