Për kuptimin e "natyral" dhe "të natyrshëm" në letërsiProf. Dr Fatmir Terziu

Latinishtja e Horacit na sjell në kujtesë: “Notandi Sunt Tibi Mores”. Kështu që ne vetëndjejmë dhe mirëkuptojmë se natyrisht dhe në mënyrë të natyrshme “Sjelljet e njerëzve duhet të vëzhgohen me kujdes”. Kjo është metoda e Aristotelit për të marrë parasysh:

së pari, fabulën, dhe …