Një fotografi e Vlorës së vjetër dhe një sekuencë filmi