Një fotografi “e manipaluar” për Shqipërinë dhe...