Ne nxjerrim fjalët nga goja juaj


Barbara Kruger

Ne nxjerrim fjalët nga goja juaj


Dr Fatmir Terziu
Barbara Kruger (e lindur më 26 janar 1945) është një artiste dhe kolagjuese konceptuale amerikane. Pjesa më e madhe e punës së saj përbëhet nga fotografi bardh e zi, të veshura me tituj deklarues, të shprehur në të bardhë-mbi-kuq Futura Bold Oblique ose Helvetica Ultra Condensed text. Frazat në veprat e saj shpesh përfshijnë përemrat si "ju", "tuaj", "unë", "ne", dhe &