Ndërsa familja e Roald Dahl kërkon falje për racizmin e tij...


Roald Dahl

Ndërsa familja e Roald Dahl kërkon falje për racizmin e tij, në Shqipëri askush nuk kërkon falje


(Në qindra faqe librash shqiptare ka mizori dhe krime të mjaftueshme për të kërkuar falje, thuajse e gjithë ajo armatë e madhe e përkëdhelur e shkrimtarëve nga diktatura)