MUZA POETIKE E SHPIRTIT….


MUZA POETIKE E SHPIRTIT….

- Në brigjet e liqenit të Prespës edhe fjala ritmike e poezisë bëhet këngë e jetës dhe hymn i dashurisë. Nëpër kohë këtu ka jehonë ëndrrash dhe mistere të çuditshme. Dhe çdo “gjurmë” flet me muzën e shpirtit, me shpirtin e shkronjave duke “gdhendur” skulpturën shpirtërore në një mozaik të bukur me frymën e shenjtë të jetës, që ka aromë natyre e ngrohtësi njerëzore !...