Mjegull


Mjegull


Fatmir Terziu


Ne jemi të detyruar,

secili,

të ecim në një rrugë eksperiment,

e dashur i rezistojmë udhëtimit,

përpjetë

përmes verbimit të verbër të dashurisë

me lojën e hutuar të kryqëzimeve,