Majmun e njeri


Majmun e njeri

Astrit Lulushi


“Dil nga ky vend, shko atje ku të them;

Nga ty një komb të madh do të krijojë

Do të bekoj, emrin do t’a bëjë të madh

Do t’i bekoj ata që të bekojnë ty,

Dhe do t’a mallkojë atë që të mallkon;

Prej teje të gjithë njerëzit do të bekohen”.

(Dhiata e vjetër - Zanafilla 12 # 1, 2, 3)