Ma mirë në pyll se në qytet


Grupi i krijuar nga Isuf Myzyri

Nga Fatmir Terziu


Kënga e Isuf Myzyrit „Ma mirë në pyll se në qytet“ është një tekst dhe muzikë që orvatet midis termave të popullores dhe radicionales, ose qytetares. Jo thjesht si aspekt i krijuar në qytet dhe tekst të ndjeshëm që përfshin gjeografi më të gjerë, por se nga ana e kumtit të saj dhe kuptimit që mbart rrek të vendoset në këtë shtrat. Dihet se ky shtrat muzikor ka kuptime të gjera. Pasi, si muzika popullore ashtu edhe muzika qytetare, kanë kuptime shumë të veçanta për zonat e ndryshme populluese të njerëzve. Sidoqoftë, pyetja është me të vërtetë, çfarë përshkruajnë këto terma në të vërtetë? Ka qenë një diskutim mjaft i larmishëm i kësaj teme në vite për muzikën qytetare dhe popullore (për të mos përmendur më etnomuzikologjinë më gjerësisht), por tema ende pret me të vërtetë një analizë të thellë që mund të krijojë të paktën një përkufizim të dobishëm shkencor .

Përdoret shpesh si pikënisje, Johann Gottfried Herder (1744-1803) që e përcaktoi muzikën popullore „direkt nga një mjedis shoqëror,“ të shekullit të 18-të. Vëllezërit Grimm gjithashtu ndoqën këtë mënyrë ndriçuese për të gjetur tjetrin brenda. Për ta muzika popullore ishte muzikë e analfabetizmit, rurales, fshatarësisë brenda shoqërisë me shkrim. Kjo ishte thelbësore për zhvillimin dhe konsolidimin e Herderit të idesë së frymës së kombit ("Nationalbildung") të cilën ai ndjeu se mund të gjendej në formën e tij më të pastër midis këngëve gojore dhe poezisë s