“Lulebozhuri i Dukagjinit” si argument poetik


Servet Bytyçi

Lulebozhuri i Dukagjinit” si argument poetik

Dr Fatmir Terziu


Lulebozhuri i Dukagjinit” i autorit Servet Bytyçi nuk është thjesht një prurje poetike “e vonuar” sikurse e kanë metuar disa parafolës, por dhe një vëllim poetik me një argument në tërë dimensionin e tij. Ky argument vjen me pasnajën e një emocioni, ndjesie, mendimi. Vetë mendimi gjen fjalën e duhur dhe të pjekur. Është thuajse ashtu sikurse poeti amerikan Robert Lee Frost e pati deklaruar me kohë se “Poezia është kur një emocion ka gjetur mendimin e saj dhe mendimi ka gjetur fjalët.” Robert Lee Frost ishte një poet amerikan. Puna e tij u botua fillimisht në Angli para se ajo të botohej në Amerikë. Ai konsiderohet shumë për pamjen e tij reale të jetës rurale dhe komandën e tij të fjalës në drejtim të gjuhës së folur amerikane. Në tërë këtë bashkëndjesi poetike, “Lulebozhuri i Dukagjinit” është dhe një pasojë direkte e komentit dhe raktikës dialektike.

Ndërsa komenti dhe praktikat dialektike njoftojnë praninë e argumentit në poezinë e këtij vëllimi, përmes formës dhe përmbajtjes specif