“KUSH KUJDESET PER TE MJERIN”


Leonora Laçi

“KUSH KUJDESET PER TE MJERIN” SIPAS PATER PAULIN MARGJOKAJ OFM, FRATI PUKJAN NË REVISTEN JETA KATHOLIKE SHQIPTARE

LEONORA LAÇI