KOCI I XHA NUROS
(Edhe koc, edhe tul, edhe muskul, edhei fortë, sikurse nuk është më sot)

Tregim nga