Ka ditë, por s’ka dritë. Ka perde tek sytë.


  Ka ditë, por s’ka dritë. Ka perde tek sytë.

  Fatmir Terziu


  Pyesin të mbledhur bashkë ditët,

  e shumë pyetje mbesin për të vdekurit.


  Ka një aradhë për makinën e ditëve që varrosen,

  ndërsa e verbër është pamja e tyre edhe ditën.


  Pyesin të shukatur në pëllëmbë të dorës,

  duke lexuar verbërisht fatin e ditëve. Ka ditë

  por s’ka dritë. Ka perde tek sytë

  ata shtrihen përballë herë pas here në të lashtat e braktisura,

  gjurmët e matjeve,

  dëgjimi i hapësirave të mbushura me njerëz,

  duke regjistruar thashethemet e pemëve.


  Ata më kujtuan imazhet nga filmat,

  ndjenjën për nënshkrimin e kortezheve që kalojnë

  në bar të thyer nën gishtat e tyre me manakyrë.

  Pyesin të shpërndara ditët,

  e shumë prej tyre zhduken në errësirë.


  Ata po u kërkonin të vdekurve udhëzime,

  mënyrën se si dikush mund të kërkojë një varrezë,

  duke bërë thirrje,

  për të vdekurit e gjallë.


  Të afërmit mbetën duke pëshpëritur me pasigurinë

  nëse janë afër, apo jo, në këtë përrallë:

  Ka ditë, por s’ka dritë.

  Ka perde tek sytë.


  #terziu #fatmir

  47 views2 comments

  Shkrimet e fundit