JETA DHE MISTERET E SAJ


Adriana Myrtaj

JETA DHE MISTERET E SAJ


FRANK L. HAMMER - DORRANCE & COMPANY

PHILADELPHIA

[1945]

(Përgatiti: Adriana Myrtaj)

MENDJA

Pjesa e parë