Heroi


Noke Abilekaj


Jam në letargji. Jam duke medituar për kuptimin e jetës.

Nuk e mësova kurrë.


Në një film për Tolstoin, veçova këtë pasazh:


Tolstoi, në rreth të tetëdhjetave të tij, pyet juristin 22-vjeçar::

-Të pëlqen letërsia?