'Heathrow dhe Gatwick mund të ndalojnë të fluturojnë udhëtarët mbi moshën 60 vjeç ...


'Heathrow dhe Gatwick mund të ndalojnë të fluturojnë udhëtarët mbi moshën 60 vjeç pasi të përfundojë bllokimi'


Idetë radikale mund të jenë të nevojshme për të ringjallur industrinë e linjave ajrore pa rrezikuar jetën


</