GJUHA SHQIPE -  DËSHMI  E  SË  VËRTETËS  HISTORIKE


Fatbardha Demi

Atje lart në ato male , një ditë udhë prej këtu (Shkodrës), njerëzit jetojnë siç kanë jetuar para njëzet shekujsh, para se të dinte kush për grekët, romakët apo sllavët. Atje lart ka qytete parahistorike, gjallërojnë legjenda, këngë e zakone që kurrë s´i ka dëgjuar kush. - Francesa Hardi


Nga Fatbardha Demi