GEORGE FRED WILLIAMS DHE VEPRA E TIJ “THE SHKYPETARS”
Nga Sinan GASHI


Tashmë është i ditur interesimi jo i pakët i të huajve për trojet shqiptare dhe shqiptarëve, mase që nga vitin 1332, kur një Gulielm Adae (1270-1341) i kishte bërë përshtypje gjuha dhe veçantitë e kësaj etnie nga të tjerat përreth, të cilin ndryshim edhe e kishte përmendur në veprën e tij. Po e zëmë ky prift frëng, kishte shkruar se ky popull (shqiptarët) e flasin një gjuhë tjetër nga latinët, por e shkruajnë me shkronja latine. E kjo vistër pastaj vazhdon edhe më, gjithnjë në rritje, seri në ditët e sotme e tehu.