Franz Kafka quhet shumë gjëra.Atlantiku (The Atlantic) e përshkroi atë si ‘pavendosmëri të pavendosur, të tmerruar nga jeta, i fiksuar pas vdekjes’.

Diku tjetër, ai është referuar si ‘një shpirt thellësisht i torturuar, një