Fillet e jetës në Tokë


Reis Mirdita

Reis Mirdita

Dhjetorit të 2017-s), u zbuluan gjurma fosilesh mikroorganike që datojnë nga 3,5 miliarda vjet dhe nënvizuan se jeta në tokë mund të ketë filluar akoma më parë. Me teknologji të re (spektometri) u erdh në përfundim se nga njëmbëdhjetë mostra, pesë kanë ngjashmëri me këto të sotshmet.

Ky zbulim i Akademisë Amerikane të Shkencave (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America), si dhe raportimet në revistën britanike “Nature” për zbulimin e shenjave potenciale të jetës që datojnë në 3,95 miliardë vjet, janë (shenjat më të vjetra gjer më tani, por që mbeten për t’u konfirmuar, janë kolosale por që në vet brendinë e vete nuk ka asgjë të re përveç ca supozime por edhe ca prova materiale si dhe mundësisë së jetës pa oksigjen. Sa do i madh që është ky zbulim, nuk ka të bëjë në asnjë mënyre me trajtimin e drejtë të jetës mbi tokë, për më tepër se çon nga besimi se jeta filloi dikund në tokë duke harruar se lashtësia e mikroorganizmave duhet të kërkohet në ujë. Jeta iu dha tokës sonë në ujë dhe zbulimet sporadike sa të jenë perfomante por jo të ndërlidhura me ujin, janë hipoteza për lashtësinë e jetës. Një vlerësim i pasaktë shkencëtarëve të Akademisë është kur ata supozojnë se jeta mund të ketë filluar më herët akoma. Kushtëzimi apo hamendja se « mund …», nuk qëndron me vet faktin se provat e pakontestueshme rrjedhin nga mostrat të cilat jetojnë pa oksigjen e kjo vetëm sa e përforcon shpjegimin tim mbi qeniet që nuk kanë nevojë për elemente të njëjta për të ekzistuar. Në këtë kontekst hyn absurditeti i materialistëve, ekstremit primitiv materialist dhe ateistëve që insistonin (dhe insistojnë) në ekzistencën e vetëm botës që e “shohim dhe e prekim”.