DY PARADOKSE
DY PARADOKSE

Mbolla rrënjë

Trëndafili ,

Mbiu ferra,

Kopshti ndërkaq

M'u mbush gjembaçë ...

Mbolla rrënjë ferre ,

Mbiu

Trëndafili ,

Kopshti mbarë

M'u mbulua me trëndafila të bardhë!

Qershor 2020

NDOQA

Ndoqa në jetë

Rrugën

E drejtë.

E drejta më la pa bukë.

Ndoqa rrugën e shtrebë

Rruga e shtrembër,

Ndërkaq ...

Më bëri të pasur, Oligark...

Qershor 2020

SHKOVA PËR GJAH

Shkova

Për gjah.

Nga ferra eadhe.

Më doli lepuri i vogël

Nga e ferra

E vogël