DUKE LEXUAR POETËT E SHTETEVE BALTIKE


DUKE LEXUAR POETËT E SHTETEVE BALTIKE

Nuhi Vinca

(Në nderim të ushtarakëve Zarife Hasanaj

dhe Klodian Tanushit, që humbën jetën në Letoni)


Estonët (estonezët), letonët dhe lituanët janë tre popuj të veçantë. Atdheu i estonëve është Estonia, i letonëve Letonia dhe i lituanëve- Lituania. Të parët flasin estonishten, një gjuhë e familjes ugrofine; të dytët flasin letonishten, të tretët lituanishten, tri gjuhë këto indoevropiane të familjes ugrofine.

Estonia, që gjendet në veri të Baltikut me 45.100 km2. Ka rreth 1.395.000 banorë sipas regjistrimit të vitit 1972 me 75% estonë e të tjerët janë rusë (20%), ukranasë e finlandezë. Kryeqyteti i Estonisë është Talin.