Dr Arif Hasani, një hero i denjë për një film me titullin “Kur hapen dyert e jetës”

Updated: Nov 8, 2019


Dr Arif Hasani

Dr Fatmir Terziu


Pak memorje


Në fund të vitit 1969 dhe në fillim të vitit 1970-të një virus gripal ra thuajse në tërë territorin e Shqipërisë. Virusi mbeti i panjohur, por nga vështirësia e tij u quajt si një lloj i Gripit Spanjoll të kohës së Luftës