DASHURI ETERIKE


Vullnet Mato

DASHURI ETERIKE

Është koha, me mundësitë elektronike,

njeriu dashuron edhe largësive eterike;

femrat më të bukura, meshkujt e rallë

që ka rretherrotull planeti ynë i gjallë.

Tani mund të duash një partner tjetër,