Arkivat Britanike: “Zogu shtoi shijen cilësore të Pullës Shqiptare”

Çështje dhe kuriozitete të pullës shqiptare Arkivat Britanike: “Zogu shtoi shijen cilësore të Pullës Shqiptare”


Dr Fatmir Terziu

“Si pasojë e këtij testi zgjedhor të Ahmed Zogut si Mbret i Shqipërisë, një seri e re e pullave postare mund të shikohen, me shije cilësore, për të qëndruar një kohë të gjatë.”, shkruhet në një nga materialet e papublikuara më parë, dhe që gjendet në arkivat britanike. Materiali ‘artikull’ është publikuar në një gazetë britanike kohë më parë se të bëhej Zogu, Mbret i Shqiptarëve. Dhe ky artikull shkruan “Tashmë rezervat e vlerave të caktuara të serive ekzistuese janë duke u ulur dhe rekursi ka dashur të largojë gradualisht në mënyrë që të përmbushin kërkesat për prerje të vogla. Shija cilësore i është dhënë me dominimin e ngjyrave blu, të zezë dhe të kuqe, ku jepen dy variante me varësi ngjyrimesh. Të dyja këto variante simbolizojnë gati ardhjen e mbretit të zgjedhur, i cili, si President, ka qenë portretizuar mbi vulat dhe pullat kombëtare që nga dhjetori i vitit 1925.

“Në funksion edhe të njohur, tejet simpatik ndaj Shqipërisë për shijet dhe çështjet përkujtimore, është e pamundur që zhvilli