TRIORA


Thani Naqo

TRIORA

ese

-Çfarë ke në mendje, - më pyet kompjuteri.

-Triorën, - përgjigjem.

-Çfarë është triora?

-Triora është shoshë-makineri që përdoret për ndarjen e të lashtave në fraksione, por jo për tërshërën.

-Pse jo për tërshërën?

-Tërshëra nuk ka nevojë të shoshet e as të ndahet në fraksione...Zakonisht përdoret tagji për njëthundrakët...Çuditë e tërshërës janë:

kokra e saj, e vogël a e madhe, mund të qëndrojë nën tokë njëqind vjet, e nuk kalbet, por mbin kur nuk ta pret mendja...Çudia e dytë: me një kilogram tërshërë i mbledh tërë minjtë e qytetit ose të fshatit...

-Intreresante...vazhdo.

-Triora i ndan kokrat sipas cilësisë: në govatën e parë bien kokrat e cilësisë së parë. Këto kokra përdoren për farë, për bakllava, për panine, ose për meshë. Në govatën e dytë e të tretë mblidhen kokrat e cilësisë së dytë e të cilësisë së tretë. Nga këto dy govata prodhohen dy lloj buke: e bardhë dhe e zezë. Mirëpo, nga këto dy govatat nxirret edhe birrë e vodkë... Në govatën e katërt, që vendoset në fund të shoshës triorë, mblidhen kokrat e mpira e të vyshkurat, pra, jashtë standartit. Ato përzjehen me farëra grashine, gjëmbaçësh, tërshërë të egër, e të bimëve të tjera, edhe ato të egra, por edhe guriçka e kokra rëre... Të mbledhurat në këtë govatë, (të katërtën, de!,) përdoren ushqim për pulat, rosat, rosakët, edhe për gjelat e tokës e të detit, sepse shpendët kanë stomakun e fortë...

-Jepi, vazhdo, interesante, - më nxit kompjuteri.

-Nuk vazhdoj më tej; - përgjigjem.

-Pse?

-Sepse, këtë esenë me TRIORË, kam hall se do ta marin për ters, sikur e kam sajuar enkas për të "shoshur" artin e realizmit socialist...

-Aman, ç' ka për të ndodhur po qe se triorohet arti realizmit socialist? - pyet kompjuteri.

-Në govatën e parë nuk do bjerë asnjë kokër. Kështu, fatmirësisht, do humbasë fara... Në të dytën e të tretën fare pak, sa për të shuar urinë nostalgjike brezi i moshës së dytë e të tretë. Kurse govata e katërt do mbushet e do zbrazet, do mbushet e do zbrazet, aman, pirgje me...e .më mirë mos e them.

-Pse? Nga se ke frikë?

-Nuk dua të irritohen e të më pakësohen miqtë e mikeshat në fb. Tani e kam kuptuar se shumicës së fansave u pëlqen të përtypin ato që mblidhen në govatën e katërt...

-Hmmmm, - hungëriu kompjuteri, - Gjersa të shoshet arti socrealist, do marë e ca kohë...

-Edhe sa, - u bëra kureshtar.

-Kur brezi yt, - shtoi me ironi e saktësi, - mos marë më frymë mbi dhe. Kurse, brezat që do vijnë mbas jush nuk do dinë çfarë ka qenë realizmi socialist dhe as do pyesin se ç'është tërshëra...

Shtator, 2016

24 views0 comments