Plaka dhe televizoriPlaka dhe televizori

P.O: Në se ka dikush interes të shoqërojë karantinën

Më jep dorën, / yjëzoi sytë / puthmë! /