PERLA


Violeta SEKOVSKA

Violeta SEKOVSKA është bibliotekiste e diplomuar dhe përfaqësuese e poezisë bashkëkohore maqedonase. Ajo ka shkruar poezi që në moshë të re, por poezinë e saj filloi ta prezantojë në vitin 2011 me përmbledhjen e parë me poezi "Maqedonia", pastaj botoi përmbledhjet me poezi: "Drenusha dhe dreri", "Unë ekzistoj" dhe "Damarët". Përmbledhja "Elementi i pestë" dhe përmbledhja e fundit "Soditje" u mbështetën nga Ministria e Kulturës e Republikës së Maqedonisë.