NJERIU, PROFESIONI DHE LIGJI(1)


Fahri Dahri, studiues

NJERIU, PROFESIONI DHE LIGJI(1)

1)- Institucioni apo individi?

- Nuk është duhuri që të jesh i pavëmendshëm në rastet kur trajtohen qendrimet ndaj kombit.

Me aq sa dimë, duhet të flasim.

Për rastin e diskutimeve që kanë lindur me "Rishikimin e Historisë", për të cilën me të drejtë po shfaqen shqetësime, dëshiroj të kujtoj disa probleme të pakëndshme që praktikisht kanë dëmtuar demokracinë, imazhin profesional të specialistëve dhe të vendit. Trajtimi do të bëhet i thjeshtë, jo teorikisht, me referenca bazuar në realitetet e përditshme, në praktikat e gabuara të ndjekura gjatë këtyre 30 viteve (1991-2021).

a) Keqardhje për tjetërsimin e

konceptimit të detyrave dhe të drejtave të çdo njeriu, sidomos kur ndodhen në funksione të larta shtetërore, në institucio