MBI EROTIKËN POPULLORE SHQIPTARE


Sylë Osmanaj

STUDIM ME INTERES MBI EROTIKËN POPULLORE SHQIPTARE


Dr. Nuhi Vinca: “LIRIKA POPULLORE SHQIPTARE E DASHURISË”, botoi Instituti Albanologjik i Prishtinës, 1989


Në rrafshin e studimeve popullore të lirikës popullore shqiptare deri më tashti janë shënuar rezultate të dukshme. Ndër kontributet më të reja që bëjnë t’i avancojnë këto studime është edhe studimi monografik “Lirika popullore shqiptare e dashurisë” i dr. Nuhi Vincës.

Është ky studim analitik i vetëm një zhanri të lirikës popullore, i cili shquhet me pasuri tematike, strukturore dhe artistike. Kjo ka bërë, prandaj, që autori, siç e thekson edhe vetë në hyrje të librit, të kridhet në thellësinë analitike të problemit.

Libri përbëhet prej katër tërësive tematike, të cilat krijojnë boshtin studimor: vendi i lirikës popullore shqiptare të dashurisë në botimet dhe në studimet e deritashme; aspektet motivore të lirikës popullore shqiptare të dashuri