LETRAT E PAPA KALISTI III...


Lutfi ALIA, studiues

LETRAT E PAPA KALISTI III,

DERGUAR GJERGJ KASTRIOTIT SKENDERBEU NE VITIN 1457Në shekujt XIV – XV Albania përjetonte qytetërimin perëndimor në tërë rrafshet e zhvillimeve politike, ekonomike dhe shoqërore; respironte kulturë europiane, ishte pjesë integrale e Europës. Aleks Buda vërente: “Gjatë mesjetës, Albania ishte e zhvilluar në nivele me vendet më të përparuara të Europës”.[1] Eqerem Çabej theksonte: ”Dalmacia dhe Albania e më pas ishujt Jonikë, janë vendet që u hapën direkt dhe më shumë ndaj influencës kulturore të Perëndimit”. [2] Në lidhjen e Albanisë me Perëndimin, ushtroi ndikim edhe Kisha katolike, si thekson M. Šufflai: “Me ndihmën e Selisë së Shenjtë, Tivari e më pas e tërë Albania, u shndërruan në baza operative të perëndimit, kundër ortodoksisë dhe kundër sllavizimit”.[3] Në shekullin XV, Albania u përball me Perandorinë Osmane, e cila pasi pusht