KATËR MËNYRA TË NDRYSHME...


Faslli Haliti

BENE! KATËR MËNYRA TË NDRYSHME PËR TË VDEKUR NË VARGJE. BLOK – MAJAKOVSKIJ ESÈNIN – PASTERNAK (CAP.IX)


PASTERNAK