Ishte gusht i vitit 1978


Fatmir Terziu, Elbasan Gusht 1978


Ishte gusht i vitit 1978.