HAXHIU I FRAKULLËS NË KËRKIM TË LUMTURISË


Prof. Dr. Resmi Osmani


Po ahkjo drita e bardhë e dashurisë

së parë është posi rrezja e yllit të ditës:

duket në qiell e mbush botën me dritë.

Jakov Xoxa