Gjetja e komunitetit


Mes një krize në nevoja të veçanta arsimore, këta prindër po ndërtojnë komunitetin e tyre.