GJETHI PAGAN


Niko KacalidhaNIKO KACALIDHA – GJETHI PAGANNIKO KACALIDHA – GJETHI PAGAN

Niko Kacalidha, siç thotë Poeti i “Rrënjëve”, Sadik Bejko, “ Është një poet madhor në letërsinë shqipe dhe në letërsinë greke. Ai është vërtet me fat që mundi ta shfaqë kaq madhërisht artin e vet. Nga brezi i tij, nga gjithë ç’e filluan poezinë bashkë me të në vitet ’70, të paktët, as sa gishtat e njërës dorë, janë tani në vitet 2000 poetët që e rinovuan verbin poetik shqip si ai, Niko Kacalidha”. Kadareja thotë për Kacalidhën: “ Krijues me dy identitete, ai është po aq poet i talentuar, në të dyja, duke përbërë për studiuesit një rast të veçantë, kur i njëjti shpirt poetik shfaqet në gjuhë kaq të ndryshme siç janë shqipja me greqishten.”

Vasil Vasili

Për Kacalidhën kanë folur dhe shkruar studime, dhjetëra poetë e krtikë, në Shqipëri dhe më shumë në Greqi. Kacalidha është poet lirik, me një profil krejtësisht të dallueshëm në Republikën e Letrave. Ka fjalën e tij me filozofi lirike. Po sjell një cikël, por ndihem keq se s’mund ta përfaqë