E PAHARRUARA SHKOLLA


SHPENDI TOPOLLAJ


E PAHARRUARA SHKOLLA E LAVDISHME “SKËNDERBEJ”

NË 76 VJETORIN E SAJ

Sot, në 76 vjetorin e krijimit të saj, asnjeri nuk është i sigurt se kush ia shtiu ndërmend udhëheqjes së sapodalë nga lufta nacional - çlirimtare që të krijonte shkollën e pionerëve të luftës (e njohur si shkolla e kadetëve), më 28 mars të vitit 1945, kryesisht me djem që ende nuk e kishin lëshuar armën nga dora. Po ashtu nuk dihet mirë se kush u kujtua pak më pas, pra më 11 shkurt të vitit 1947, ta quajë atë shkolla ushtarake “Skënderbej” dhe vetë nxënësit që mësonin atje, skënderbegas. E sigurt, pas kaq e kaq vitesh është se ajo ka qenë një nga punët më të zgjuara të asaj periudhe, pasi ajo shkollë, duke u vënë në krye të gjerdanit të artë të ushtrisë tonë të re, e përligji besimin, kujdesin, vëmendjen dhe shpenzimet që u bënë nga populli ende shumë i varfër, duke u rreshtuar pa asnjë mëdyshje edhe në pararojë të historisë së lavdishme të arsimit shqiptar. Me kalimin e viteve dhe vështirësive të panumërta, ajo erdhi duke u forcuar e konsoliduar si nga ana ekonomike, baza materiale dhe ajo didaktike, perfeksionimi i taktit pedagogjik të oficerëve komandues e personelit mësimdhënës, përzgjedhja e atyre që do të studionin atje, pra krijimit të kushteve të një shkolle moderne, por edhe në kalimin e saj në një shkollë të mesme të arsimit të përgjithshëm, me programet e miratuara nga e njëjta ministri Arsimi si të gjitha simotrat e saj. Fjala “ushtarake” që shpesh konfondohet, ka një konotacion krejt tjetër nga ai