DIELL


MËRZI

Selvije Kadriu


E shoh se të humba

E unë nuk e di