Amantia-Qytet i Ilirisë Jugore


Amantia-Qytet i Ilirisë Jugore

Gëzim Llojdia*

Udhëtarët e huaj kanë lëvizur në territoret e Ilirisë.Ndër të dhënat e rëndësishme për qytetet antike krahas vendodhjes dhe pozicionimit , ata citojnë autorë të lashtësisë.

1.Ky është një përshkrim i F.C italian për një udhëtim ne territorin e lashtë grek- fenikas. Ionia është pesëdhjetë stade nga deti,.Nga Apollonia, Amantia katreqind e njëzet stade. Pas Amantia, shumë -vjeçare,është Orico.Vendi i Orik larg nga,Amantia dhe vetëm gjashtëdhjetë. Me gjithë kufirit brenda atintani, përshkon malet Aroceracum,dhe një ishull i vogël i quajtur Sason, gjithmonë pranë. Nga kjo qytetin e Orico kalimit merr një të tretën e ditës. Një e dhënë tjetër e rëndësishme është se Orikbanojnë në rajonin Amantia. Amantët , të cilët janë ilirët, zënë vendin deri më tani, duke filluar me bulinit(Është fjala për Bylisin). Goja e detit Jon hapët në mes të maleve Dhe për të arritur nga Cerauni nuk është një kalim prej rreth pesë faza: kjo dhe hyrje të Gjirit, dhe në atë që quhet por Deti Jon. Ka shumë porte ne Adriatik: detet Adriatik dhe Jon që janë njëjtë. Chaoni. Pas ilirëve ka chaoni.Rajoni ka porte të mira, chaoni(kaonët) jetojnë në fshatra të organizuar bregdetarë.

2.(Encyclopédie méthodique: ou par ordre de matiéres) ...Duke folur për Amantian shkruan sipas saj se Amantia, një pjesë e qytetit të Epirit,. Duke folur për këtij qytetin e lashtë ,shkruhet :por nga ajo që është thënë, përveç kësaj, ne shohim se ishte një q