TRI ROMANE...


Anton Nikë Berisha


TRI ROMANE TË NASI LERËS QË BËJNË NJË BOTË TËRËSORE DHE TË LARTËSUAR POETIKE


“Ana Zh” (2004), “Të gjallë dhe të vdekur” (2013) dhe “Kishim një ëndërr” (2016)


“Tipari përcaktues i prirjes letrare mund të jetë që ata që e kanë, e përjetojnë ushtrimin e kësaj mjeshtërie si shpërblimin më të mirë, si diçka që qëndron shumë më lart se çdo gjë që mund të përfitojnë nga frytet e punës së tyre. Kjo është e vetmja gjë për të cilën jam i sigurt, ndër të shumtat pasiguri që